ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานโครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางด้านการใช้ข้อมูล International Open Data Day ๒๐๑๘ โดยวิธีคัดเลือก EGA/61/0155


14 ก.พ. 61
1234

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานโครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางด้านการใช้ข้อมูล International Open Data Day ๒๐๑๘ โดยวิธีคัดเลือก EGA/61/0155

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

12345 ครั้ง