ประกาศผลผู้ชนะการเสอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ Core Network สำหรับเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) ของ สรอ.(EGA/61/0098) ด้วยวิธีคัดเลือก


4 ม.ค. 61
790
1

ประกาศผู้ชนะ

180 ครั้ง