ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดสำนักงาน ชั้น ๑๑ ๑๖ ๑๗ ๑๘ และชั้น ๑๙ ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีระยะเวลา ๑๐ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


10 พ.ย. 60
288
1

ประกาศผลผู้ชนะ

16 ครั้ง