(EGA/61/0060) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ทดสอบและพัฒนาตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


10 พ.ย. 60
617

(61/0060) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ทดสอบและพัฒนาตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

61-0060 หนังสือแจ้งผล

175 ครั้ง
2

61-0060 หนังสือแจ้งผล

158 ครั้ง