ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์และโครงสร้างนิทรรศการของส่วนสื่อสารและส่งเสริมการตลาด ระยะเวลา 12 เดือน สำหรับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA/60/0166)


19 Jun 60
119

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์และโครงสร้างนิทรรศการของส่วนสื่อสารและส่งเสริมการตลาด ระยะเวลา 12 เดือน  สำหรับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA/60/0166)

1