ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์และซอฟแวร์ศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์ข้อมูลสำรองด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (EGA/60/0147)


28 Apr 60
205

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์และซอฟแวร์ศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์ข้อมูลสำรองด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (EGA/60/0147)

1

ประกาศผู้ชนะ

27 ครั้ง