ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์ และสาธารณรัฐเอสโตเนีย สำหรับหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ ๔ (e-Government for Chief Executive Officer Program : e-GCEO) ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) (EGA/60/0133)


3 Apr 60
118

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์ และสาธารณรัฐเอสโตเนีย สำหรับหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ ๔ (e-Government for Chief Executive Officer Program : e-GCEO) ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) (EGA/60/0133)

1

ประกาศผู้ชนะ 60-0133 ฟินแลนด์ เอสโตรเนีย

16 ครั้ง