ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ เครือรัฐออสเตรเลีย สำหรับหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๗ (e-Government Executive Program : e-GEP) ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA/60/0135)


3 Apr 60
77

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ เครือรัฐออสเตรเลีย สำหรับหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๗ (e-Government Executive Program : e-GEP) ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA/60/0135) 

1

ประกาศผู้ชนะ 60-0135 ออสเตรเลีย

9 ครั้ง