ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา "ประกวดราคาจ้างบริการระบบคอมพิวเตอร์เสมือนสำหรับระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud : G-Cloud) ประจำปี 2560 EGA/60/0001


23 พ.ย. 59
1775

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา "ประกวดราคาจ้างบริการระบบคอมพิวเตอร์เสมือนสำหรับระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud : G-Cloud) ประจำปี 2560 EGA/60/0001

1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

517 ครั้ง