(EGA/59/0279) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคางานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ และ Smart Card Reader เพื่อรองรับการให้บริการแบบ Smart Service โครงการลดสำเนากระดาษเพื่อบริการประชาชน (Smart Service)


8 Sep 59
1482

(EGA/59/0279) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคางานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ และ Smart Card Reader เพื่อรองรับการให้บริการแบบ Smart Service โครงการลดสำเนากระดาษเพื่อบริการประชาชน (Smart Service)

1

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา-EGA-59-0279

393 ครั้ง