ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐ และโปรแกรมระบบสารสนเทศพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0035)


20 Oct 66
16
1

DGA-67-0035 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 66099564290
งบประมาณ 660,400.00 บาท
6 ครั้ง