ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ของ สป.อว. (อาคารพระจอมเกล้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0037)


11 Oct 66
12
1

DGA-67-0037 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 66109050502
งบประมาณ 725,000.00 บาท
3 ครั้ง