ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการวงจรสื่อสารบริการวงจรสื่อสารเช่า (MPLS) สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/67/0031)


27 Sep 66
11
1

DGA-67-0031 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ DGA/67/0031
งบประมาณ 179,760.00 บาท
2 ครั้ง