ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)(DGA/67/0026)


25 Sep 66
15
1

DGA-67-0026 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ DGA/67/0026
งบประมาณ 156,000.00 บาท
3 ครั้ง