ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (CSOC) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/67/0021)


21 Sep 66
6
1

DGA-67-0021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ DGA/67/0021
งบประมาณ 3,240,000.00 บาท
2 ครั้ง