ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลรักษาระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control System) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/67/0018)


20 Sep 66
5
1

DGA-67-0018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ DGA/67/0018
งบประมาณ 400,000.00 บาท
1 ครั้ง