ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานรับ-ส่งเอกสาร จำนวน 2 อัตรา ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/67/0006)


13 Sep 66
5
1

DGA-67-0006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ DGA/67/0006
งบประมาณ 455,820.00 บาท
1 ครั้ง