ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจ้างบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการในรูปแบบ Software as a Service ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0030)


28 Sep 66
16
1

DGA-67-0030 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 66099323677
งบประมาณ 8,000,000.00 บาท
4 ครั้ง