ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างบำรุงรักษาระบบโปรแกรมกลางด้านสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0033)


27 Sep 66
16
1

DGA-67-0033 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 66099513452
งบประมาณ 1,638,000.00 บาท
5 ครั้ง