ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างบริการวงจรสื่อสารพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0027)


27 Sep 66
18
1

DGA-67-0027 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 66099232811
งบประมาณ 133,019,100.00 บาท
4 ครั้ง