ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจ้างบริการสื่อสารพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย Digital Government Secure link (DG-Link) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0028)


27 Sep 66
12
1

DGA-67-0028 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 66099235635
งบประมาณ 39,500,000.00 บาท
2 ครั้ง