ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ Core Network สำหรับเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีคัดเลือก (DGA/67/0007)


18 Sep 66
13
1

DGA-67-0007 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 66089651255
งบประมาณ 19,692,600.00 บาท
7 ครั้ง