ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการรถยนต์ (รถตู้) ส่วนกลางพร้อมพนักงาน ขับรถ จำนวน 4 คัน ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/67/0011)


15 Sep 66
7
1

DGA-67-0011 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 66089671941
งบประมาณ 2,200,000.00 บาท
3 ครั้ง