ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเครือข่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/67/0002)


15 Sep 66
6
1

DGA-67-0002 ประกาศผู้ชนะ Signed

เลขที่โครงการ 66089634665
งบประมาณ 2,400,000.00 บาท
3 ครั้ง