ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจ้างเหมาบูรณาการฐานข้อมูลข้าราชการพลเรือนสามัญ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0203)


13 Sep 66
10
1

DGA-66-0203 ประกาศผู้ชนะ – signed

เลขที่โครงการ 66089514245
งบประมาณ 2,000,000.00 บาท
3 ครั้ง