ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์พร้อมบริการวิเคราะห์และติดตามผลการเผยแพร่เนื้อหาสร้างการรับรู้ด้านรัฐบาลดิจิทัลผ่านสื่อออนไลน์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/66/0185)


13 Sep 66
33
1

DGA-66-0185 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 66089279237
งบประมาณ 700,000.00 บาท
7 ครั้ง