ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาา และสนับสนุนการจัดทำร่างวิธีปฏิบัติงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ภาครัฐ (Practice for Government Cybersecurity) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีคัดเลือก (DGA/66/0157)


11 Sep 66
35
1

DGA-66-0157 ประกาศผู้ชนะ_signed

เลขที่โครงการ 66069547893
งบประมาณ 1,900,000.00 บาท
12 ครั้ง