ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) และป้ายบอกทางหนีไฟ (Exit Light) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0013)


4 Sep 66
12
1

DGA-67-0013 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ -
งบประมาณ 50,714.28 บาท
1 ครั้ง