ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างผลิตของพรีเมียมสำหรับจัดกิจกรรมการสื่อสารองค์กรทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0193)


22 Aug 66
16
1

DGA-66-0193 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ -
งบประมาณ 96,539.75 บาท
3 ครั้ง