ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้องานจัดซื้อคอมเพลสเซอร์แอร์พร้อมเปลี่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0196)


22 Aug 66
13
1

DGA-66-0196 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ -
งบประมาณ 16,618.45 บาท