ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้องานจัดซื้อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (SSL wildcard Plus Certificate) สำหรับ egov.go.th, apps.go.th, mail.go.th, dg.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0184)


18 Aug 66
21
1

DGA-66-0184 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ -
งบประมาณ 70,513.00 บาท
6 ครั้ง