ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(DGA/66/0171)


16 Aug 66
29
1

DGA-66-0171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 66079240176
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
10 ครั้ง