ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างสื่อสารสร้างการรับรู้งานด้านรัฐบาลดิจิทัลผ่านสื่อออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๖ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/66/0172)


16 Aug 66
22
1

DGA-66-0172 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 66079239660
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
7 ครั้ง