ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจ้างบริการตรวจสอบหลักฐานด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Dip Chip) เพื่อใช้ในขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนกับผู้ใช้แบบออนไลน์ ณ จุดให้บริการไปรษณีย์ไทย (Electronic Know Your Customer หรือ e-KYC) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0165)


8 Aug 66
21
1

DGA-66-0165 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 66069546443
งบประมาณ 150,000.00 บาท
4 ครั้ง