ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้องานจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ด้านเอกสาร การนำเสนอ และบริหารจัดการแบบรายปี โดยวิธีคัดเลือก (DGA/66/0169)


7 Aug 66
26
1

DGA-66-0169 ประกาศผู้ชนะ Signed

เลขที่โครงการ 66079136675
งบประมาณ 4,900,000.00 บาท
8 ครั้ง