ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างการสอบบัญชี และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0131)


8 Aug 66
34
1

DGA-66-0131 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 66037518681
งบประมาณ 300,000.00 บาท
8 ครั้ง