ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud แบบรายปี ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีคัดเลือก (DGA/66/0168)


4 Aug 66
43
1

DGA-66-0168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 66079091570
งบประมาณ 670,000.00 บาท
10 ครั้ง