ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างบริการส่งข้อความสั้น (Short Message Service:SMS) เพื่อใช้กับแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางต่าง ๆ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0160)


24 Jul 66
25
1

DGA-66-0160 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 66069514105
งบประมาณ 500,000.00 บาท
10 ครั้ง