ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้องานขอจัดหาซอฟต์แวร์ระบบบริหารการประชุม (e-Meeting) เพื่อใช้ในการจัดการประชุม (วาระลับ) ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0176)


24 Jul 66
21
1

DGA-66-0176 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ -
งบประมาณ 28,800.00 บาท
9 ครั้ง