ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานจ้างปรับปรุงสถาปัตยกรรมและเพิ่มคุณสมบัติแพลตฟอร์มสำหรับระบบบริการข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data Platform) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/66/0151)


10 Jul 66
32
1

DGA-66-0151 ประกาศผู้ชนะ – sign

เลขที่โครงการ 660595116873
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
16 ครั้ง