ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างจัดกิจกรรมการประกวดรางวัลท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี ๒๕๖๖ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/66/0154)


4 Jul 66
24
1

DGA-66-0154 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 66069075124
งบประมาณ 800,000.00 บาท
2 ครั้ง