ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาสำรวจความต้องการชุดข้อมูลเปิดและการนำชุดข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์ (Open Data Survey) ของสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0139)


30 Jun 66
38
1

DGA-66-0139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 66049387464
งบประมาณ 800,000.00 บาท
10 ครั้ง