ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษา (MA) ซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบ Backup สำหรับบริการ DG-Link ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีคัดเลือก (DGA/66/0144)


9 Jun 66
16
1

DGA-66-0144 ประกาศผู้ชนะ Signed

เลขที่โครงการ 66059044827
งบประมาณ 5,000,000.00 บาท
5 ครั้ง