ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานจ้างนำเข้าข้อมูลระบบกลางทางกฎหมาย (Law Portal) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/66/0134)


9 Jun 66
16
1

DGA-66-0134_ประกาศผู้ชนะ Signed

เลขที่โครงการ 66059184562
งบประมาณ 4,599,999.00 บาท
3 ครั้ง