ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อและค่าสิทธิ์การใช้งาน Microsoft Server แบบ SPLA สำหรับให้บริการ DG-Cloud ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีคัดเลือก (ครั้งที่ 2) (DGA/66/0057)


31 May 66
21
1

DGA-66-0057_2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 65107385838
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
7 ครั้ง