ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 4 (Digital Transformation Program DTP#4) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0140)


23 May 66
18
1

DGA-66-0140 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 66049306116
งบประมาณ 478,500.00 บาท
5 ครั้ง