ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าานเช่าสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน (โกดัง ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0143)


16 May 66
24
1

DGA-66-0143 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 66049350748
งบประมาณ 207,018.40 บาท
1 ครั้ง