ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจ้างดำเนินการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (www.info.go.th) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0137)


11 May 66
27
1

DGA-66-0137 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 66049160720
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
12 ครั้ง