ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ระยะที่ 1 และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการดำเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/66/0130)


28 Apr 66
56
1

DGA-66-0130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ PRB66030014
งบประมาณ 950,000.00 บาท
12 ครั้ง