ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลและแบ่งปันข้อมูล (FILE SHARING) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0133)


12 Apr 66
20
1

DGA-66-0133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 66037580879
งบประมาณ 160,500.00 บาท
7 ครั้ง